Beleidsplan Voedselbank Vaassen Epe Heerde & omg.

Uiteraard omschrijft de Voedselbank Vaassen Epe Heerde & omg. de missie, de visie, de kernwaarden en de hoofddoelstellingen zoals geformuleerd door de Vereniging Voedselbanken Nederland.

De missie
Wij verstrekken om niets verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland in een rayon conform gemaakte afspraken met V.B. Nederland en doen dit uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

De visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van Voedselpakketten. Om onze cliënten van voldoende voedsel te voorzien werken we samen met bedrijven, fabrikanten, instellingen en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt tegengegaan en het milieu wordt ontzien. Om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten werken we samen met lokale overheden en organisaties die onze cliënten helpen om weer op eigen benen te staan.

De kernwaarden
De Voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun werkwijze; We werken uitsluitend met vrijwilligers.

We verstrekken gratis verkregen voedsel gratis aan een ieder die in aanmerking komt conform landelijk gemaakte normering.
We verstrekken uitsluitend voedsel dat aan alle kwaliteits normen en eisen voldoet.
We zijn neutraal en onafhankelijk en maken geen onderscheid in geloof, politiek e.d.
We zijn behoudens ‘Voedselbanken Nederland’ aan geen enkele organisatie verbonden.

De hoofddoelstellingen
Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen.
Het voorkomen van voedselverspilling.